کاش هیچ وقت خبرش رو نمی شنیدم.

دوستش داشتم. بازیگر محبوبم بود.

با صداش زندگی می‌کردم.

گریه دارم . خیلی.

روحش شاد.